CATALÀ
Restaura 62020-07-17T10:57:43+00:00

PARQUET RESTAURA 6 DE FUSTA RECUPERADA ROURE/PI

RESTAURA 6

Preu des de 189€/m²

Especificacions:

ESTRUCTURATricapa
COLOR
FUSTARoure / Pi
SEL·LECCIÓOriginal / Inner
DISSENYTaula 90 mm
ACABATOli Natural
SUPERFÍCIERespallada