CATALÀ
Restaura 32020-07-17T11:06:46+00:00

PARQUET RESTAURA 3 DE FUSTA RECUPERADA ROURE/PI

RESTAURA 3

Preu des de 189€/m2

Especificacions:

ESTRUCTURATricapa
COLOR
FUSTARoure / Pi
SEL·LECCIÓOriginal / Inner
DISSENYTaula
ACABATOli Natural
SUPERFÍCIERespallada