CATALÀ
Restaura 22020-07-17T11:12:49+00:00

PARQUET RESTAURA 2 DE FUSTA RECUPERADA ROURE/PI

RESTAURA 2

Preu des de 189€/m²

Especificacions:

ESTRUCTURATricapa
COLOR
FUSTARoure / Pi
SEL·LECCIÓOriginal / Inner
DISSENYTaula
ACABATOli Natural
SUPERFÍCIERespallada