CATALÀ
Restaura 12020-07-17T11:14:00+00:00

PARQUET RESTAURA 1 DE FUSTA RECUPERADA ROURE/PI

RESTAURA 1

Preu des de 189€/m²

Especificacions:

ESTRUCTURATricapa
COLOR
FUSTARoure / Pi
SEL·LECCIÓOriginal / Inner
DISSENYTaula
ACABATNatural
SUPERFÍCIERespallada